Informacje

Stożkowa, wolnorosnąca odmiana o pierzastych gałązkach, igły formy młodocianej, młode przyrosty żółte, starsze jasnozielone. Lubi miejsca zaciszne, w mroźne zimy może przemarzać.