Informacje

Odmiana niska w kształcie spłaszczonej kuli, zabarwienie szarozielone. Wymagania jak u gatunku. Wrażliwy na mróz.