Informacje

Pokrój szerokostożkowy, z przewieszającymi się gałązkami, zabarwienie szarozielone. Wymagania jak u gatunku. Wrażliwy na mróz.