Informacje

W ojczyźnie (Japonia) dorasta 30m, u nas znacznie mniej od 2 do 10m, raczej w formie krzewiastej. Korona szerokostożkowa, gęsta. Gałązki wachlarzowate pokryte grubymi łuskami. Wymaga gleb żyznych, miejsc osłoniętych od wiatru.